Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Wicca

2009.12.12

A szó jelentése, bölcs.Bölcsességüket könnyű megérteni, ha bele gondolunk, hogy a múltban füvesemberek, jövendőmondók, varázslóként is megállták a helyüket. A Wiccák teljhatalmú közvetetíőként működtek isten és ember, valamint a különféle létsíkok között. A Wicca elsõsorban vallás. Olyan hit, amely a világ egyensúlyát és természeti erõit tiszteli. Erõteljesen összpontosít arra, hogy az ember újra megtalálhassa a természettel való harmóniát és egységet. Ily módon maga a Wicca a "lélek eszköze". Mint minden más vallás, a Wicca is arra keresi a választ, hogy hol az ember helye a világban, és mi a célja.A ceremóniák általában szerves részét képezik a vallásoknak; elég, ha belegondolunk a kereszténység eucharisztikus liturgiáiba, vagy akár a sámánok esõidézõ szertartásaiba - igen sokszínû és változatos elemeket tartalmaznak. Ezek alapja a szimbolizmus: a bor és az ostya ugyanúgy a vér és a hús megtestesítõje, mint a Wicca ünnepeken használatos bor és sütemény.A Wicca szertartások lényeges eleme az elõbb említett áldozat mellett az energiák áramlása a körön belül, melynek célja általában energiaküldés azoknak, akik segítségre szorulnak, személyenként és átvitt értelemben is. Emellett a rítusok szép számmal tartalmaznak hermetikus elemeket is. Wicca, más néven Zöld Boszorkányság a látható és láthatatlan természet tiszteletén alapuló több ezer éves mágikus termékenységkultusz folytatása. A természet, a béke, és a mágia vallása. Wicca minden okkult, metafizikai, filozófiai és vallási rendszert elfogad.Tanításai között megtalálhatók az ókori misztériumok ugyan úgy, ahogy a sámánizmus egyes elemei, a keleti filozófiák vagy az okkultizmus és a rituális mágia. A Wicca szabad vallás, nem térít, nincsenek dogmái, parancsolatai. A boszorkányság a szeretet és öröm vallása. Nem képzelik magukat felsőbbrendűnek, meg sem fordul a fejükben. Ők inkább azt mondják:"Szeressétek a természetet és éljetek vele együtt!" Hasonló képpen éljünk együtt embertársainnakl. Életünk során rengeteg emberrel érintkezünk, és kölcsönösen hasznunkra vállhatnak e találkozások. Álljunk készen a segélynyújtás bármely fajtájára. Senki mellett ne menyjünk el érzéketlenül, és mindig vegyük figyelembe, hogy az illetőnek milyen segítség a megfeleő. Segítsünk önként és jó szívvel. De ne avatkozzunk be túlzottan, ne vállaljuk át a mások sorsát, mert mindenkinek a magáét kell megélnie. Ám ha rálátunk a mások gondjaira, tanácsainkkal, monkét segítséggel és útmutatással könnyíthetünk rajta. A wicca alapvető szabálya: "Bármit megtehetsz, ha másnak nem ártasz vele!" Innen folytatódik a következő intelme:"Ha jót cselekszünk, háromszoros jóval térül meg, ha rosszat cselekszünk háromszoros rosszal térül meg."

Rejtett tudományaikat már régebben is az Árnyak könyvében foglalták össze, ám ennek tartlamát csupán a csoport vezetői ismerték, kézzel másolták egymásról, vagy emlékezeükre támaszkodva jegyezték meg. Sok csoportban megsemmisítettéka  könyvet, ha tulajdonosuk meghalt. Ma is e könyvbe írják a boszorkányok a varázslataikat, rituáléikat, a szabályok talán még ma is érvényesek vele kapcsolatban, bár könnyebb dolga van nnak, aki magányos wicca, egyedül írja könyvét.

Van wiccának kér modern ága is. Eltérnek a régitől, viszont abból fejlődtek ki. Az egyik a Fehér mágia: ez a mágia szigorúan a jóval foglalkozik. Ellenzi a rosszat. Azzal foglalkozik, hogy másokon segítsen, jóra tanít, önzetlen, sűrűbben használja a mágiát a varázslatokat. Foglakozik a jövőbe látással, az ismeretlen megismerésével, és természetesen önmagunk megismerésével. Ez egy nemes célú ágazat, ami csupán segítőkészséget mutat. A Fekete mágia: Ez a mágia ellentétsen áll fehérrel, vagyis ez pedig a fehér ellen van. A kettő harcol egymás ellen. Míg ez rontó varázslatokat használ, átkokít szór, a másik igyekszik azokat levenni. Itt jelenik meg az öncélúság, a saját érdekek, a rossz akaratú cselekmények. Ez az ág, is természetesen foglakozik mágiával, csak a varázslatokat más célra használja.

 

WICCA ÜNNEPEK

Ezek a nagy szombatok:

Imbolc (február 2):

A nyáj állatai vagy ekkor adnak életet az év elsõ ivadékának, vagy méhük megduzzad és az élet teje csecsükbe és tõgyükbe áramlik. Ez a magok megáldásának és a mezõgazdasági eszközök megszentelésének ideje. Ez jelzi az év sötét felének közepét. A Szûz ünnepe, egészen március 21.-ig, ez a növekedésre és megújulásra való felkészülés idõszaka. Brighid kígyója elõbukkan a Földanya méhébõl, hogy megnézze, milyen az idõjárás, (a Gyertyaszentelõ eredete) és néhány helyen ilyenkor kezdenek a fagyott földbõl kibújni az elsõ sáfrányok.Ezen az ünnepen a Szüzet menyasszonyként tiszteljük.A tûzhelyeket kitakarítják és új tüzet gyújtanak, az ágsöprûnek pedig a bejárati ajtó mellett van a helye, annak szimbolizálására, hogy a régit kisöpörték és üdvözlik az újat. A Nap újjászületésének tisztelegve minden szobába meggyújtott gyertyákat helyeznek.

Beltane(május 1):

Beltane eredetileg kelta vagy druida tûzfesztivál volt, amit az Istennõ és a Szarvas istenség egyesülésének megünneplésére celebráltak, a termékenység dicsõítésére. Az õsidõkben juhokat áldoztak fel tûzben, a termékenységért. Walesben Creiddyladhoz kapcsolódott az ünnep, és gyakran Május Királynõjének hívták. Beltane az ifjú Isten férfivá serdülésének ünnepe. Ekkor szeret bele az Istennõbe, és szerelmük beteljesül a mezõkön, virágos réteken. Az Istennõben megfogan az Istenség. Az Õ termékenységének, megtermékenyülésének ünnepe ez. A virágok és a zöld lombok az Istennõt jelképezik, maga a májusfa az Istenséget. Beltane jelenti az életerõ, a szenvedély visszatérését, és a vágy beteljesülését.

Lugnasad (augusztus 1):

Három aratóünnep közül az elsõ. A most kezdõdõ ciklus vége az, amikor behajtják a nyájat a mezõkrõl.Nehéz ráhangolódni, de a nyár végét és az õsz kezdetét jelzi. A görög mitológiában Démétér, a gabonaistennõ ilyenkor kezdi el kétségbeesetten keresni leányát, Perszephonét, akit Hádész rabolt el az alvilágba fondorlatos módon. hagyomány úgy tartja, e nap Lugh halálának ünnepe. A kelta világkép szerint a halál egyben újjászületés is, tehát a temetési szertartás gyász- és örömünnep is egyben. Valójában azonban nevelõanyja, Taillte halálának megemlékezésére rendelte el a napisten. Szokás volt e napon vásárokat is tartani, amik leginkább a társkeresés, kapcsolatteremtés célját szolgálták.

Samhain (október 31):

Az ünnep más elnevezései: Halloween, Hallowmas, All Hallow's Eve, Mindenszentek Napja, Halálünnnep. A legjelentõsebb ünnep a kelták számára. Az óesztendõ végét, az új év kezdetét jelöli. A kelták hite szerint ezen az éjszakán egészen könnyen átjárhatóvá vékonyodik a túlvilág és evilág közti határ, a külsõ valóságunk és belsõ világuk közti függöny könnyedén fellibbenthetõ. A halottak szellemei eljönnek hozzánk. Ezért gondoskodnunk kell szeretteink szellemérõl: megvendégeljük õket, õrájuk is gondolunk, külön terítéket szolgálunk fel számukra a vacsoránknál. Különösen azoknak, akik az elmúlt év során távoztak közülünk. Az írek régi hite szerint ilyenkor a föld alól is elõbújnak mindenféle jó, vidám, de ártó, gonosz lények is. Ez utóbbiaktól megóvhatjuk magunkat, ha ijesztõ képûre faragott töklámpást állítunk az ablakunkba, udvarunkba, kertünkbe, amelynek belsejébe egész éjjel égõ gyertyát állítunk. Ugyanezt a célt szolgálja a maskarás fölvonulás is, ez a szokás most is él az angolszász országokban, ahol leginkább Halloween néven ünnepelnek, és gyerekek is, felnõttek is ijesztõ maskarákba öltöznek, így ijesztgetve egymást és elûzve a rossz szellemeket. Az eredeti kelta szokás szerint csak a felnõttek mulattak ily módon. Akárcsak nálunk a regõsök Karácsony-Újév környékén, az írek is házról házra jártak csoportosan kántálva, hogy elûzzék a háztól a rontó szellemeket, némi kis megvendégelés, fizetség fejében. Samhain ünnepéhez számtalan szertartás, jóslás kötõdik, hiszen a pogány kelta hit szerint ez az év legmágikusabb éjszakája. Ilyenkor a család körbeüli a tûzhelyet, és a tûz körül kísértethistóriákkal szórakoztatják egymást. Másutt szeánszot ülnek, tarot-kártyát vetnek, vagy rúnából jósolnak. Ezen az éjszakán különösen hatásos, ha tükör elõtt elsuttogjuk a kívánságunkat. A jóslások hasonlóak a mi szilveszteri szokásainkhoz: jövendõbelinkrõl, házasságról, a várható éves idõjárásról és egyáltalán, a jövõ évben várható szerencsérõl tájékoztatják a kíváncsi kérdezõt.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.